ттт

Международно общество за Кришна-съзнание

 

Обществото:

Прабхупада

Популярно и като движението Харе Кришна или ИСКОН (абревиатура на английското International Society for Krishna Consciousness), Международното общество за Кришна-съзнание е общност от вайшнави (изписвано още като "ваишнави"). Организацията има стотици храмове, вегетариански ресторанти, селскостопански общности и други проекти.

Мисията:

Международното общество за Кришна-съзнание желае да допринесе за добруването на обществото, пропагандирайки съзнанието за Бога. С тази цел, основателят на движението, Шрила Прабхупада, е написал Изявление за мисията, състоящо се от седем точки.

Свещени писания:

Философията на Международното общество за Кришна-съзнание се основава на древните  Ведически произведения, включващи Бхагавад-гита, многотомните Шримад Бхагаватам и Чайтаня Чаритамрита. Изучаването им е ежедневна практика в храмовете на ИСКОН и често на ежеседмичните събирания на общността или по време на фестивалите, организирани от движението, подобно на Ратха Ятра.

Радха Кришна

Традицията:

Международното общество за Кришна-съзнание принадлежи към Брахма-Мадхва-Гаудия-Вайшнава сампрадая  (вайшнавска или ваишнавска ученическа последователност) - монотеистична традиция в рамките на богатата духовна култура на Индия. Бхагавад-гита или "Песента на Бога", 5000 годишен санскритски текст, е в основата на духовната практика на движението.  Бхагавад-гита свързва движението с Бог Кришна - този, който я е изговорил. Кришна се появява и като Бог Чайтаня Махапрабху - инкарнация на Бога от 16 век, който разпространява повтарянето на светите имена на Бога, като най-ефективно средтсво за постигане на себереализация и любов към Бога в епохата, в която живеем.

Философия:

Ведическите произведения посочват, че духовния живот започва тогава, когато човек са запита за природата на Абсолютната истина, Върховния Бог. Гаудия Вайшнавите (Ваишнавите) са монотеисти и се обръщат към Бога като Кришна или Всепривличащ. Известно е, също така, че Върховният има безброй много имена, такива, като Рама, Вишну и Буддха. В различните религии Той е назоваван с различни имена, като Йехова, Аллах и пр. Крайната цел на Гаудия Ваишнавизма е да се развие любов към Върховния Бог. Ведите ни учат, също така, че разбирането на Себето като нематериално и духовно по природа е началното ниво на разбиране на Абсолютната Истина. За да се разбере науката за себереализацията човек трябва да се обърне към истински духовен учител, така както човек може да разбере същността на каквото и да е, ако се обърне към личност, която е съвършена в дадената област. Съвместното повтаряне на Маха-мантрата Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, така като е казано от Чайтаня Махапрабу, се счита за най-ефективния метод за пречистване в тази епоха, описан във Ведите. Ведите описват мантрата като молитва към Бога: "Моля те, нека Ти служа!"

Преданите могат да приемат посвещение в процеса на повтаряне на Светите Имена. При това посвещение те дават обет да се въздържат от опияняващи средства; месо, яйца и риба; непозволени сексуални връзки и хазарт. Членовете на ИСКОН вярват, че тези дейности нарушават физическото, умственото и духовното спокойствие и добруване на човек, както и че засилват напрежението и конфликтите в обществото. При посвещението, също така, преданите от ИСКОН се съгласяват да повтарят мантрата определен брой пъти на ежедневно.