ттт

Международно общество за Кришна-съзнание

Бхактиведанта Бук Тръст

За 12 години неуморна работа Шрила Прабхупада успя да напише повече от 70 тома произведения - преводи на древните ведически писания и обширни коментари към тях.
Основан през 1972 г., с цел да публикува изданията на Шрила Прабхупада, Бхактиведанта Бук Тръст (BBT) е станал най-големия в света издател и разпространител на книги за индийската философия и религия. До днес са разпространени повече от 500 милиона книги и списания на повече от 60 езика по света.