ттт

Международно общество за Кришна-съзнание

ISKCON Bulgaria logoМеждународното общество за Кришна-съзнание (ИСКОН, от англ. ISKCON - International Society for Krishna Consciousness) е основано през 1966 от Негова Божествена Милост А.Ч Бхактиведанта Свами Прабхупада (Шрила Прабхупада). От тогава до сега ИСКОН се е развил като световна конфедерация с хилади членове, живеещи в центровете и стотици хиляди последователи, съмишленици и доброжелатели. Известен още като движението Харе Кришна, ИСКОН включва няколко стотин центъра, десетки селскостопански общности, училища и ресторанти по света. Мисията на това монотеистично движение е да допринесе за добруването на обществото, като проповядва науката за съзнанието за Кришна, така както е изложена в Бхагавад-гита и други древни писания.

Практика и принципи:

Освен, че отделят ежедневно време за възпяване на Светите имена на Бога и за медитация, последователите на ИСКОН извършват или се присъединяват към ежедневните боголсужебни практики, изучават свещените писания, следват вегетарианска диета и общуват със своите съмишленици.

Последователите на ИСКОН се придържат към "четирите принципа на религията": Състрадание, честност, чистота и отреченост. Поддържането и развиването на тези принципи, както и концентрацията на ума и сетивата върху духовните цели в живота, предполага определени правила на поведение: практикуващите Кришна-съзнание са стриктни вегетарианци и не ядат никакво месо, риба или яйца. Те се въздържат от хазарт и непозволен секс. Те не пият, не пушат и не употребяват никакви опияняващи средства.

Членство:

По данни на официалния уеб-сайт на ИСКОН, членовете на организацията са повече от един милион по света. Някои от последователите на Кришна-съзнание живеят в храмовете и ашрамите. Животът им е подобен на монашеския. Голямата част от последователите на Обществото за Кришна-съзнание, обаче, работят, учат и живеят, водейки активен обществен живот. Те практикуват Кришна-съзнание в домовете си и регулярно посещават центровете и храмовете на ИСКОН. Всеки, независимо от своят пол, раса, произход, социално положение или други белези, има право и е свободен да практикува Кришна-съзнание.

Ръководство:

Преди да напусне този свят през 1977 г., Шрила Прабхупада основава Управителното тяло на ИСКОН (GBC - Governing Body Commission), което наблюдава дейностите на организацията. Това еклесиастично тяло включва в състава си опитни последователи на Обществото, които работят заедно, като едно цяло, водейки организацията. Всеки отделен център или храм на организацията е самостоятелен и има собствено ръководство. Управителното тяло на ИСКОН (GBC) определя GBC-секретари за определени зони, които наблюдават живота и функциите в съответните региони и следят за спазването на духовните и организационни стандарти на движението.