ттт

Международно общество за Кришна-съзнание

Информация за ИСКОН в България

Обществото за Кришна-съзнание в България е регистрирано като вероизповедание, по стария Закон за вероизповеданията, с решение на Министерски съвет №410/27.11.1991 г. По-късно, след приемането на нов Закон за вероизповеданията, Софийски градски съд, с решение от 04.03.2003 г., вписва вероизповедание "Общество за Кришна-съзнание" в регистъра на вероизповеданията под №7, том 1, стр. 60, по ф.д. 1663/2003 г.