ттт

Международно общество за Кришна-съзнание

Маха-мантрата Харе Кришна

Последователите на Кришна-съзнание вярват, че хората не са матреиалните тела, а са вечни души. Всички живи същества са свързани с Бога - техният общ създател.

Вайшнава традицията назовава Бога с името Кришна - "Всепривличащ". Последователите на Международното общество за Кришна-съзнание вярват, че това е същият Бог, за който се говори във останалите световни религии. Според тях, главната цел в живота е да се развие любовта към Бога, с помощта на Бхакти йога или предано служене на Върховния Бог. Тази древна йога система ни учи как да одухотворим своя живот и всичките си дейности.  За да развият своето съзнание за Бога, последователите на ИСКОН практикуват медитация, повтаряйки Светите имена на Бога, Маха (велика) мантрата Харе Кришна

Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе