ттт

Международно общество за Кришна-съзнание

Седем цели на Международното общество за Кришна съзнание:

 

  1. Системно и целенасочено да разпространява сред обществото духовно знание и да учи всички хора на принципите на духовния живот, за да бъде спрян упадъкът на житейските ценности и да се постигне истинско единство и мир в света.
  2. Да разпространява съзнанието за Кришна такова, каквото е описано в „Бхагавад-гита" и „Шримад-Бхагаватам".
  3. Да обедини членовете на Обществото и да ги приближи до Кришна, извечното същество, за да възпита у тях и у цялото човечество идеята, че всяка душа е неотделима частица от природата на Бога (Кришна).
  4. Да развива и разпространява движението на санкиртана — съвместното възпяване на святото име на Бога, както това е разкрито в ученията на Шри Чайтаня Махапрабху.
  5. Да издигне за членовете си и за цялото общество свято място на трансцедентални забавления, посветено на Личността Кришна.
  6. Да обедини членовете си в името на един по-прост и природосъобразен начин на живот.
  7. За постигането на гореописаните цели да издава и разпространява периодични издания, списания, книги и други печатни произведения.