ттт

Международно общество за Кришна-съзнание

Нама-хатта

Свалете Нама-хатта бюлетина от тук.

Шрила Прабхупада по съвършен начин е организирал това движение, така че всеки да може да заеме в него своето естествено място и да участва наравно с всички останали. Той ни даде най-ценното, философията и практиката за достигане на себереализация, чрез постигане на чиста любов към Бога. Шрила Прабхупада ни спаси! Той е чист преданоотдаден, много скъп на Бог Кришна, който може да преобрази милиони паднали души в чисти бхакти. За неговите духовни дейности няма ограничения. По своята и по безпричинната милост на Кришна, Шрила Прабхупада направи чудо. Той отдръпна завесата на Мая, за да можем ние, заблудените живи същества да видим Голока Вриндавана, нашия вечен дом. Шрила Прабхупада, нашият вечен доброжелател и духовен дядо продължава да ни води по духовния път обратно в къщи. Проповядването е негово сърце и душа. Той живя, работи и напусна този свят, давайки ни несравнимия и безценен пример на самстапака-ачария, основател на ИСКОН. Прабхупада вложи своята духовна интелигентност в създаването на тази организация, която като спасителна лодка дава възможност на изгубените живи същества от Кали Юга да прекосят океана на материалните страдания. Шрила Прабхупада предвожда нашата армия от преданоотдадени, които разпространяват санкиртана движението на Бог Чайтания из цялото творение. Вечна слава Шрила Прабхупада! Признателността си към него можем да изразим просто като се опитаме всички заедно да разпространяваме Кришна-съзнание за удоволствието на цялата гуру-парампара чак до Бог Кришна.

Тайната на успеха в проповядването е винаги да действаме като представители на Гуру и Гауранга. Трябва да бъдем готови при всякакви обстоятелства и по всяко време да се възползваме от всяка възможност да дадем на другите Кришна-съзнание. Докато сме на пазар в голям магазин, в парка, мантрувайки и гледайки как децата си играят, на работа, на училище, в храма и навсякъде другаде. Шри Чайтания Махапрабху може да ни изпрати някоя интересуваща се душа на най-невероятно място по най-невероятен начин. Бъдете винаги готови да започнете да проповядвате на някого като първа крачка – част от дългата програма за неговия духовен напредък. Както всички знаете, в България са разпространени няколко стотин хиляди печатни произведения за Кришна, но ние нямаме няколко стотин хиляди предани. Това не означава, че книгоразпространението не работи. Това означава, че ние не работим на пълен капацитет с хората, които са си взели тези книги, така че те да ги прочетат, разберат и  да започнат да живеят според тях и да служат на Кришна.

Последователите на Обществото за Кришна-съзнание трябва да бъдат съпричастни към разпространението на светите имена на Бога. Разбира се, не всеки има възможност да общува редовно с предани в храма, но общуването с други бхакти също е много важен и определящ фактор за нашия духовен напредък. Същността на движението на Чайтания и Нитянанда се състои в съвместното възпяване на имената, формата и забавленията на Бога. Инструкцията, която Шри Чайтания ни дава е да се ангажираме в Кришна-катха и харинама-санкиртана в групи от по 4, 5 или повече души. Това се нарича Нама-хатта. Създайте своя или участвайте във вече създадена нама-хатта група. Кришна-съзнание е персонификацията на простотата. Без да усложняваме много, с добро отношение, хубави и интересни думи, ще можем да кажем много важни неща за тази вечна философия и на най-резервираните интересуващи се. Това е много добър начин за разпространяването на мисията на Шри Чайтания Маха Прабху във всеки град и село. В „Чайтания Чаритамрита” (Ади, 9.34) Бог Чайтания казва: „ Аз съм единственият градинар. На колко места мога да отида? Колко плодове мога да откъсна и да раздам?” В коментара си Шрила Прабхупада пише: „Тук Шри Чайтания посочва, че разпространението на Харе Кришна Маха-мантра трябва да се извършва с общи усилия … Преданите от всички нива трябва де обединят, за да разпространяват Харе Кришна Маха-мантра, без значение мястото, времето и обстоятелствата.”

Какво е конгрегация?

Конгрегация са най-широкият кръг симпатизанти, доброжелатели, приятели и последователи или всички хора, които се смятат за някаква категория бхакти на Кришна., които най-вероятно никога не са и не биха живели в храм или център на ИСКОН, но желаят да практикуват в къщи Кришна-съзнание и да го разпространяват по някакъв начин.
Изключително важно е да се общува с конгрегацията, за да разберем как хората искат да служат на Кришна, да подпомагат храма и да участват проповедническата ни мисия. Ако ние единствено ги викаме да метат пода, това, може би, няма да бъде най-доброто използване на техните способности. В свое писмо Шрила Прабхупада пише: „Тайната се състои в тома, да ангажираме хората, както те искат да бъдат ангажирани…”

Някои християни са направили изследване, че от момента, в който човек реши, че това е неговия път, в течение на следващите три години, той е на върха на своя ентусиазъм. В ИСКОН ние виждаме, че много нови предани успешно разпространяват книги и вършат всякакви други неща. Когато човек за първи път разбере нещо, той е много ентусиазиран и иска да каже на целия свят добрата вест. Нашата конгрегация преминава през същата метаморфоза. В един момент хората приемат, че Кришна-съзнание е техния път и те са на върха на ентусиазма: „Това е фантастично! Това е чудесно! Това е, което търся!” В същото време някои от нашите храмове нямат програми, в които да ангажират конгрегацията и хората прекарват вяло тези оптимални три години. След време някой се сеща да ги ангажира, но те може би вече са преминали своя пик. Животът им може би е вече в друга фаза.

Ние трябва да подготвим и ангажираме хората, които имат някакъв ентусиазъм, в книгоразпространение, проповядване или по начин, какъвто те желаят. Когато проповядваме на нови хора, трябва да имаме програми, зад а ги ангажираме. Това е предназначението на цялата програма за нама-хатта групите. Ако конгрегацията е организирана в малки групи, тогава всички хора могат да бъдат ангажирани. Това е лесен начин да се ангажира всеки, като се обърне индивидуално внимание на хората. Така предаността на всеки един се подхранва. Това е нашият приоритет – създайте храмова конгрегация, организирайте я в нама-хатта групи, като по този начин ангажирате хората, грижете се за тях и ги упълномощавайте. Така ще успеем да направим конгрегацията щастлива и ще изпълним желанието на Шрила Прабхупада за Кришна-осъзнат свят.

„Всеки семеен, независимо от положението му, може да извършва санкиртана-ягя без разходи. Всички членове на семейството могат да се съберат, да пляскат с ръце и да пеят Харе Кришна Маха-мантра. Всеки, по един или друг начин, може да извършва тази ягя и да разпространява прасадам на хората. Това е напълно достатъчно за епохата на Кали. Движението за Кришна-съзнание е основано върху този принцип – повтаряйте Харе Кришна мантра във всеки момент, колкото можете повече, в храмовете и извън тях, и до колкото е възможно, разпространявайте прасадам. Този процес може да бъде подпомогнат от държавните служители и хората, създаващи благата в държавата. Просто чрез свободно разпространение на прасадам и санкиртана, целият свят може да живее в мир и да просперира.” („Шримад Бхагаватам”, 4.12.10, коментар)

„Дейностите на Шри Чайтания Махапрабху са точно като океан от нектар. Дори капка от този океан може да наводни трите свята.” („Чайтания Чаритамрита”, Антя 5.88) Малките капки вода правят океан, а малките жестове направени с любов, правят чудеса. Ако нещо липсва в този материален свят, то това е любов и загриженост между хората, особено в Кали Юга. Всеки е толкова зает със себе си, че няма възможност да обърне внимание на никой друг. Напълно естествено, при такова имперсонално, формално отношение, всяко сърце да бъде разтопено от любовта и загрижеността в общуването на хората от Кришна-съзнание. Толкова е прекрасно да посетите по домовете им други сродни души: новоприсъединили се, може би и постепенно напредващи бхакти, а защо не и старши предани. Те ще бъдат много щастливи от такова екстатично общуване. Можете в приятна обстановка да каните у дома си своите стари и нови приятели, съученици, роднини, колеги, състуденти, за да могат по естествен начин да се запознаят с древната ведическа култура и постепенно да разберат начина, по който могат да практикуват Кришна-съзнание у дома си. За да има успех всяка програма, тя трябва да се извършва регулярно и организирано. Затова Нама-хатта (пазар на святото име)програмата се нуждае от стройна организация за култивиране и осигуряване на напредък на всички, желаещи да участват. Тази стройна организация се нарича бхакти-врикша. Бхакти-врикша е дървото на предаността, което започва като малко, току що покълнало семе в сърцето на всеки от нас. То се нуждае от много грижи и любов, за да израсне здраво, устойчиво на проблемите и достатъчно високо, за да може да достигне до Голока Вриндавана и да намери убежище в лотосовите нозе на Бог Кришна…