ттт

Международно общество за Кришна-съзнание

Цитати от Шрила Прабхупада
 

Прабхупада

ШРИЛА ПРАБХУПАДА е основателят на нашето движение за Кришна-съзнание.
    През 1965г. Негова Божествена Милост А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада тръгва сам от Индия, за да установи вечната традиция на Кришна-съзнание в западния свят. Той създава Международното Общество за Кришна-съзнание (ИСКОН или ISKCON, абревиатура от английското International Society for Krishna Consciousness). Негова Божествена Милост А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада е ачария-основател на ИСКОН. Това означава, че той свързва ИСКОН със Брахма-Мадхва-Гаудия Сампрадая. Неговите произведения, учения и достойни за пример дейности, остават постоянната и неотменима основа на всички следващи учения и дейности в ИСКОН. Прабхупада е и ще остане за винаги инструктиращ духовен учител (шикша гуру) на всички предани в ИСКОН. Следното изявление е официално прието от ИСКОН по отношение на основателя-ачария:
    "За да се изпълни желанието на предшестващите ачарии, желание за единна, световна, проповедническа организация, целяща да разраства мисията на Чайтаня Махапрабху , Шрила Прабхупада основа международното общество за Кришна-съзнание, като отделен клон на Брахма-Мадхва Вайшнава Сампрадая. По тази причина той е ачария-основател на ИСКОН. Шрила Прабхупада е основополагащ шикша-гуру на всички предани от ИСКОН, тъй като той е разбрал, реализирал на практика и представил основните учения за всеки предан от ИСКОН. Книгите на Шрила Прабхупада са въплъщение на неговото учение и трябва да бъдат приемани като стандарт за всички бъдещи поколения в ИСКОН. Шрила Прабхупада трябва да бъде почитан ежедневно от всеки член на ИСКОН. Всеки духовен учител в ИСКОН е отговорен за това да обучава своите ученици да следват инструкциите на Шрила Прабхупада и да води ги води според неговите учения. Като ачария-основател Шрила Прабхупада е дал напътствия за ръководството на ИСКОН, установил е принципите за сътрудничество и е дал други практически съвети, които са основата и вдъхновението за всички дейности на ИСКОН. Шрила Прабхупада основа Управителното Тяло на ИСКОН (GBC - Gowerning Body Commission), което се грижи за изпълнението на неговата воля, следвайки наставленията на предишните ачарии."
ИСТОРИЯТА:
    ДжаладутаНа 13. август 1965 година, няколко дни преди шейсет и деветия си рожден ден, А. Ч. Бхактиведанта Свами - философ, учен и светец - потегля за Америка, за да се опита да направи нещо за сбъдване на предсказанието на Шри Чайтаня Махапрабху. Той измолва безплатен билет от местната параходна компания, ставайки единствения пътник на борда на очукания товарен кораб "Джаладута". Със себе си носи само куфар, чадър, чувал жито, шепа рупии на стойност седем американски долара и няколко сандъка с книги. Когато след трийсет и седем-дневен рейс "Джаладута" влиза в нюйоркското пристанище, Бхактиведанта Свами е съвсем сам. Той идва в Америка без да познава никого и без да има средства за препитание. Единствената му собственост са скромните вещи, които донася със себе си. Няма пари, приятели или последователи. Той не е млад и здравето му не е цветущо. Прабхупада няма ясна представа как да осъществи своята епохална цел - да запознае целия Запад с духовното послание на Ведите. На 14. ноември 1977 година, на осемдесет и една годишна възраст, Бхактиведанта Свами напуска този свят. За времето от 1965 до 1977 година негова божествена Милост А. Ч. Бхактиведанта Свами или Шрила Прабхупада, както с обич го наричат учениците му, успява да разпространи учението на Кришна-съзнание във всеки по-голям град по света и да създаде международно общество с хиляди последователи. Той основава сто и осем внушителни храма из шестте континента и дванайсет пъти обикаля земното кълбо, за да може лично да ръководи последователите на разрастващото се движение. Той създава и публикува 51 тома трудове, които още по негово време са преведени на 28 езика и разпространени с десетки милиони по целия свят. Бхактиведанта Свами изнася хиляди лекции, написва хиляди писма и дава хиляди интервюта на своите поклонници, последователи и критици. ПрабхупадаПрабхупада печели уважението на стотици изтъкнати учени и видни общественици, които дълбоко оценяват неговия принос към световните религии, философия и култура. През 1966 година Бхактиведанта Свами Прабхупада основава Международно общество за Кришна-съзнание, което днес има стотици храмове, земеделски стопанства, училища, ресторанти и милиони привърженици и симпатизанти из целия свят. Книгите за Кришна-съзнание, написани от Шрила Прабхупада, са преведени на над 65 езика, включително и на български. Преди да ни напусне през 1977 г., той пожела движението ни да бъде водено от Управително тяло, съставено от негови старши ученици. По-късно неговите ученици сами започват да приемат ученици, продължавайки древната система на ученическа последователност за предаване на знанието от учител на ученик.