ттт

Международно общество за Кришна-съзнание

Цитати от Шрила Прабхупада

Инструкции за джапа медитация

Повтарянето на джапа трябва да се прави много рано сутрин, в пълна концентрация, за предпочитане по време на брахма мухурта. Концентрирайте се изцяло върху вибрацията на мантрата, произнасяйки всяко от имената отчетливо и постепенно скоростта ви на повтаряне ще се увеличи по естествен начин. Не се притеснявайте много-много за бързото възпяване на светите имена, най-важното е слушането...

Писмо на Шрила Прабхупада до Радхаваллабха, Мумбай 6 януари 1972
Не е религия. Наука е.

Тази бхакти-йога, това Кришна-съзнание е толкова хубаво, че ако го приемете много сериозно, ако навлезнете в мистерията на бхакти-йога... Това не е мистерия, всичко е открито. Тогава естествено парам-дрищва-нивартате (Бхагавад-гита 9.59). А това е желано. Вайрагя.

васудеве бхагавати
бхакти-йогах прайоджитах
джанаятй асу вайрагям
гянам ча яд ахайтукам

(Шримад Бхагаватам 1.2.7)

Обсъждали сме този стих. Нашата единствена молба е да не приемате движението за Кришна-съзнание като някаква сантиментална религиозна пропаганда. Не. То не е религиозно, то е научно. То е предназначено да спаси човешкото общество от полет надолу към отвратително състояние.

Лекция на Шрила Прабхупада върху Шримад Бхагаватам 1.2.9-10,
дадена в Делхи на 14 ноември 1973
Да критикуваш другите религии...

Друг важен момент в тази връзка е аниндая – ние не трябва да критикуваме религиозните методи на другите. Има различни видове религиозни системи, действащи под влияние на различните качества на материалната природа. Тези, които действат в гуната на невежеството и страстта не са толкова съвършени, колкото системата в гуната на доброто. В Бхагавад-гита всичко е разделено на три качествени подразделения. По тази причина, религиозните системи са категоризирани по подобен начин. Ако хората са главно под влиянието на страстта и невежеството, тяхната религиозна система ще има подобни качества. Преданият, вместо да критикува подобни системи, ще окуражи последователите им да се придържат към своите принципи, така че те постепенно да могат да дойдат до платформата на религията в гуната на доброто. Ако ги критикува, умът на такъв предан ще стане неспокоен. Така, преданият трябва да е търпелив и да се научи да не бъде обезпокояван от това.

Шримад Бхагаватам 4.22.24
Защо някой отива при Кришна, а друг не?

Едно момче вдигна ръка и попита:  "Защо някой отива при Кришна, а друг – не?" Прабхупада отговори на въпроса с въпрос: "Защо една душа е в Бауъри [квартал в Ню Йорк, известен с пияниците и просяците си], а друг е в храма на Кришна?" Той направи пауза, но никой не отговори. "Защото един иска да е тук, а друг – не", обясни Прабхупада. "Става въпрос за свободна воля. Ако я използваме правилно, можем да  отидем при Кришна. Иначе ще останем в материалния свят."

От "Шрила Прабхупада-лиламрита"
Проблемите в живота

Има четири вида проблеми. В Бхагавад-гита се казва: джанма-мритю-джара-вядхи-дукха-дошанударшарам. Ако сте истински интелигентен, Вие ще сте в съзнание за тези четири проблема. Не си мислете, че проблемите в живота ще се разрешат с напредъка на материалната цивилизация. Не мислете, че строежите, небостъргачите, ще разрешат проблемите в живота. Не! Проблемите в живота са четири вида: раждане, смърт, старост и болести. Ако не можете да ги разрешите, те си остават същите. Разрешението е... Както например нашите телесни нужди – изхранването, съня, замозащитата и възпроизвеждането... Ахара-нидра-бхая-маитхунам ча саманям етат пашубхих наранам. Проблемите, свързани с храната, съня, самозащитата и възпроизводството или сексуалния живот, тях ги има и в животинския свят, или сред създанията, по-ниско от човека. Но тези проблеми се разрешават автоматично от законите на природата. Птиците, зверовете, те също се хранят. Те нямат икономически проблеми. Те също спят, имат своите партньори и водят сексуален живот. Те се защитават по свой начин. Човешката форма на живот е с най-развито съзнание и интелигентност. Ако ние сме ангажирани само с разрешаване на тези проблеми – ядене, сън, самозащита и възпроизводство – ние не сме много по-напреднали от животните, тъй като те имат същите проблеми и се опитват да ги разрешат. Така че какъв напредък осъществяваме като човешки същества? Ние твърдим, че сме по-висши, че притежаваме по-развито съзнание, но как ползваме това съзнание и висша интелигентност? Като животните...

Лекция след Появяването на Бог Рамачандра, Лос Анджелис, 16 април, 1970
Да преодолееш материалното оплитане...

...Човек може да преодолее материалното оплитане, действайки в Кришна-съзнание, което означава сериозно ангажиране в предано служене. Такова сериозно предано служене се развива за дълъг период от време.

Шримад Бхагаватам 3.27.21, коментар
Героите

Истинските герои не говорят много. Те доказват практически своите умения, чрез своите доблестни дейности.

"Кришна - изворът на вечно наслаждение" - освобождението на Салва
ИСКОН и историята

На 15 януари вечерта, във влака от Аллахабад за Калкута, Шрила Прабхупада се обърна към мен и Рамешвара: "Историята ще запомни този период, през който движението за Кришна-съзнание спаси света".

Разказано от Хари-саури дас
Ренесанс

Искам да бъде записано в историята, че това движение за Кришна-съзнание е отговорно за спасяването на света. На практика нашето движение е единствената надежда за спасяването на света от пълна катастрофа.

VedaBase: Писмо до Сучандра -- Бомбай 1 януари, 1972

Рамешвара: "Прабхупада каза миналата седмица, че в бъдеще историците ще изучават този период от световната история, през който това движение промени света. Той каза, че в бъдеще те ще отбележат как този период промени света".

Прабхупада: "Да, нов ренесанс. Как се нарича? Ренесанс?"

Рамешвара: "Ренесанс."

VedaBase: Разговор на Шрила Прабхупада със санясите – 22 януари, 1977, Буванешвар
"Не се отклонявайте!" – Това е единствената ми молба!

"Придържайте се към стандартите! Тогава животът ви ще бъде успешен! Това не е трудно. Но не се отклонявайте! Тогава сте пакка! Да! Пакка означава "устойчиви". Мам ева йе прападянте маям етам таранти. Ако останете устойчиви в Кришна-съзнание мая няма да може да ви докосне! Това е моята молба! Аз пътувам по целия свят. Сега отивам да видя как вървят нещата в Далас, или в Ню Вриндавана, или другаде... Моето пътуване е напълно естествено. Аз започнах това движение. Аз искам да видя, че то се развива добре. Моля ви, учтиво ми помогнете! Не се отклонявайте! Това е единствената ми молба! (започва да плаче) Тогава ще сте устойчиви!

Лос Анджелис, 15 юли, 1974 г. Обръщение при заминаване.
Общуването с преданите...

Общувайки с преданите замърсяването в сърцата на материалистите постепено се измива по милостта на Върховния Бог. Както среброто започва да блести ако бъде полирано, сърцата на материалистите се пречистват от похотливи желания с помощта на доброто общуване с преданите.

Шримад Бхагаватам 4.22.20, коментар
Препятствието на греховните дейности.

Ако човек не общува с преданите на Кришна, той не може да култивира Кришна-съзнание. Нирджана-бхаджана – да култивираш Кришна-съзнание на усамотено място – това не е възможно за начинаещия предан, тъй като той ще бъде обезпокоен от телесните нужди (храна, сън, самозащита и репродукция). Обезпокоен по този начин, той не може да култивира Кришна-съзнание. По тази причина ние виждаме, че преданите, наречени сахаджии, които опростяват всичко, не общуват с напредналите предани. Такива личности, наричайки го преданост, са пристрастени към всички видове грехове – непозволени сексуални отношения, опияняващи средства, хазарт и месоядство. Има много така наречени предани, пресруващи се на предани, които се ангажират в греховни дейности. С други думи, този, който е повлиян от греховни дейности не може да бъде приеман за личност в Кришна-съзнание. Личност, пристрастена към греховния живот не може да развие Кришна-съзнание, както се посочва в този стих.

Шримад Бхагаватам 4.29.41
Кой е предан на Бога?
Предан на Кришна е този, който искрено вярва, че като стане предан на Бога, човек постива всичко духовно.
Шримад Бхагаватам 2.1.10
Кой е престъпник?
"...Има един стих от Рабиндранат Тагор. Смисълът е, че ако някой е злонамерен (зловреден), това е осъдително. Но ако някой друг търпи това, това също е осъдително. Ако сте злонамерен или вършите нещо лошо, Вие действате престъпно. Но ако Вие търпите лошите дейности - Вие също сте престъпник..."
Ref. VedaBase => Morning Walk -- May 3, 1973, Los Angeles
Негодническа теория!
"...Целият свят е воден от лъжливата теория, че живота произлиза от материята. Но това не е вярно. Как да оборим тази теория? Това е нашата задача. Ние трябва да оборим тази негодническа теория! Трябва да предизвикаме тези негодници и да ги оборим. Как може да стане това? С логика. С наука. Трябва да имаме програма. Всичко това е много подвеждащо! Цялото общество е силно повлияно от тази подвеждаща теория. Ние трябва да си изградим програма, да ходим от място на място и да каним всички големци, всички учени. Такава програма ни е нужна. Ние не трябва да допуснем тази глупава теория да продължи да се разпространява..."
Ref. VedaBase => Morning Walk -- May 3, 1973, Los Angeles
Кой се страхува?
"...Ние не се плашим от това да се срешнем с някой философ или учен. Те се страхуват. В това е нашето превъзходство. Всички учени знаят, че са на грешна основа, но понеже са учени, затова говорят така! Такова е тяхното положение. Те не вярват на собствените си твърдения.."
Ref. VedaBase => Morning Walk -- May 2, 1973, Los Angeles