ттт

Международно общество за Кришна-съзнание

Радхащами - появяване на Шримати Радхарани

“Шримати Радхарани е най-издигната сред гопите. Тя надминава всички със своята красота, качества, добра съдба и най-вече с любовта си." (Чайтаня Чаритамрита, Ади 4.214)

Кришна казва: “Щастието, което изпитвам, когато срещна Радхарани, е хиляда пъти по-голямо от щатсието да срешна другите." (Чайтаня Чаритамрита, Ади 4.258)

Когато Цар Вришабхану помолил Нарада Муни да благослови неговото момиче, Нарада Муни бил обзет от екстаз, косата му настръхнала, сълзи потекли от очите му... Нарада муни взел момичето и го сложил в скута си. Той си помислил: Бил съм навсякъде във вселената, но никъде не съм виждал толкова красиво момиче. Никъде! Аз съм много щастлив!.." След това, той се обърнал към цар Вришабхану, казвайки му, че трябва да е много щастлив да има това момиче за дъщеря. Където и да се намира това момиче, казал той, там е Богинята на щастието. Дълг на царя бил да се грижи за това дете и нищо друго! Нарада Муни се помолил на Радхарани с най-отбрани молитви, държейки я в скута си. Той я помолил да я види в нейната Кишори форма. Радхарани, удовлетворена от молитвите му, се появила пред мъдреца с всичките си сакхи и му казала да се срещне с нея на Кусум Саровар. Така, Нарада Муни имал даршан с Шримати Радхарани, която е много красива и привлича самата Божествена Личност. 


Сканда-пурана: Радха е най-добрата гопи

"...Сред хилядите гопи има шестнадесет хиляди по-главни, от тях, особено се открояват 108, а от тях, осем гопи се открояват още повече. Сред тези осем гопи най-главни са Радхарани и Чандравали, а от двете по-лична е Радхарани." ("Кришна - Изворът на вечно наслаждение", гл. 31)

Видагда-мадхава: Красотата на Шримати Радхарани

“Красотата на очите на Шримати Радхарани поглъща красотата на разцъфнал лотусов цвят. Красотата на лицето й надминава красотта на цяла гора от цъвтящи лотуси. Сиянието на нейното тяло засенчва дори златото. Така, прекрасната и неповторима красота на Радхарани оживлява Вриндавана.”